Πωλείται ΚΑΙΚΙ 11m. με όλο τον εξοπλισμό του.

Χρειάζεται μόνο στοκάρισμα και βάψιμο. Έχει περαστεί τρία χέρια μίνιο, καινούρια ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Θα παραδοθεί είτε όπως έχει, είτε τελειωμένο μετά από συνεννόηση με τον αγοραστή.
Τιμή 8.000 ευρώ όπως είναι και 12.000 ευρώ τελειωμένο.Τηλ.6947408500