Νέα παράταση έως 31/12/2019 για την αντικατάσταση αδειών χειριστού ταχύπλοου σκάφους

Να θυμίσουμε πως ήδη είχε δοθεί παράταση έως το τέλος του 2017, αλλά λόγω έλλειψης εντύπων ( έχουν τη μορφή πιστωτικών καρτών ) η διαδικασία πάγωσε, με τους ιδιοκτήτες μάλιστα που είχαν ήδη καταθέσει τις παλαιές να καλούνται να μεταβούν στα λιμεναρχεία να τις πάρουν πίσω ενόψει καλοκαιριού, αφού μόνον οι πρωτότυπες ισχύουν σε ενδεχόμενο έλεγχο.
 

Όπως προβλέπει η με Α.Π.: 2131.5/29128/2017/24-4-2017 Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΑΔΑ: Ω6ΔΧ4653ΠΩ-ΟΧΙ), παρατείνεται η προθεσμία αντικατάστασης των παλαιών έντυπων αδειών χειριστών ταχύπλοων σκαφών, μέχρι και την 31-12-2019. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, οι κάτοχοι των παλαιών εντύπων, οφείλουν να αντικαταστήσουν τις άδειες τους, με νέου τύπου.
 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:
- Παλαιά άδεια χειριστή
- Παράβολα ποσού είκοσι πέντε ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν και δέκα ευρώ υπέρ του Δημοσίου έκδοσης Δ.Ο.Υ στο Κ.Α.Ε 3435 ή ηλεκτρονικό παράβολο.
- Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες και αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο, σύμφωνα με τις οδηγίες πιο κάτω.
 

Η φωτογραφία επάνω στην άδεια εκτυπώνεται σε ένα μικρό ορθογώνιο μεγέθους ~ 1,9 εκ. πλάτος Χ 2,2 εκ. ύψος. Ο προσδιορισμός του μεγέθους, γίνεται για λόγους πρακτικούς, ώστε η εικόνα να ταιριάζει εύκολα στην κάρτα. Για παράδειγμα, αν μια φωτογραφία έχει πλάτος 1000 pixels, το ύψος της θα πρέπει να είναι από 1140 ως 1180 pixels.
 

Η εκτύπωση θα πρέπει να έχει πυκνότητα τουλάχιστον 300 dpi.
 

Μια φωτογραφία μεγέθους 225x261 pixel είναι πολύ μικρή και, παρότι θα εκτυπωθεί σωστά επάνω στην άδεια, δε θα εμφανίζεται καλά στην οθόνη της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Προς τούτο, επιλέγεται το μέγεθος της φωτογραφίας που θα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί να είναι τουλάχιστον 2πλάσιο του ελάχιστου, ήτοι 450x522 pixels. Από τα παραπάνω, μπορεί να γίνει κατανοητό ότι η φωτογραφία που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 450 pixels και ύψος από 513 έως 531 pixels. Μικρότερα μεγέθη από αυτά δε θα γίνονται αποδεκτά.