Καταστατικό Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ.

K A T A Σ T A T I K O

THΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΜΙΛΩΝ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ «Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ.»

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α’

IΔPΥΣH–ΕΠΩΝΥΜΙΑ–ΔIAKPITIKA-ΕΔPA-ΣΚΟΠΟΙ-ΜΕΣΑ-ΠΟΡΟΙ

Ά ρ θ ρ ο 1ο

1.0. Ίδρυση, επωνυμία, διακριτικός τίτλος, έδρα.
1.1. Iδρύεται με το παρόν Ομοσπονδία μη κερδοσκοπική με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΜΙΛΩΝ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, και τον διακριτικό τίτλο, «Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ.» με τον οποίο θα καλείται, για χάρη συντομίας, στα λοιπά άρθρα του Kαταστατικού αυτού και η οποία θα έχει ως έδρα της την Αθήνα.
1.2. Λάβαρο και διακριτικά σήματα της «Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ.» καθορίζονται με εσωτερικό κανονισμό και έως ότου αυτός να καταρτισθεί με απόφαση του Δ.Σ.

Ά ρ θ ρ ο 2ο
Σκοποί της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ.

2.1.0. Σκοποί της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. είναι μη κερδοσκοπικοί και ειδικότερα:
2.1.1. Η ένωση, εκπροσώπηση και συντονισμός ενεργειών υπό ένα φορέα των σωματείων φουσκωτών σκαφών της Ελλάδας για την ανάπτυξη, α) δεσμών φιλίας, β) πνεύματος αλληλεγγύης, γ) ορθής συμπεριφοράς στην θάλασσα δ) αλληλοβοήθειας μεταξύ των φυσικών προσώπων, που είναι μέλη στους ομίλους της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. ε) παροχής αρωγής σε περίπτωση ακυβερνησίας των σκαφών τους στ) σχέσεων αφ’ ενός μεταξύ των σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας και αφ’ ετέρου με άλλους ναυτικούς, ναυταθλητικούς, οικολογικούς και πολιτιστικούς συλλόγους ή φορείς και κατ’ επέκταση και των επί μέρους μελών τους φυσικών προσώπων κλπ.
2.1.2. Η συνεργασία με την Πολιτεία αλλά και κάθε αρμόδιο φορέα για, την επίτευξη βελτίωσης των συνθηκών αύξησης του Ελληνικού στόλου των φουσκωτών σκαφών με φορολογικές ελαφρύνσεις και κάθε άλλης μορφής κίνητρα. Η βελτίωση των συνθηκών, ναυσιπλοΐας, ελλιμενισμού και ασφάλειας των φουσκωτών σκαφών και των επιβατών τους καθώς και την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής πρόσβασης των φουσκωτών σκαφών στην θάλασσα. Ενδεικτικά μνημονευόμενοι στόχοι είναι η δημιουργία κατάλληλων και ελευθέρων κεκλιμένων επιπέδων (γλιστρών) πρόσβασης στην θάλασσα, η εξασφάλιση των συνθηκών ελεύθερης και νόμιμης πρόσβασης καυσίμων ανεφοδιασμού των σκαφών σε όλα τα λιμάνια, τα αλιευτικά καταφύγια καθώς και σε κάθε οργανωμένο χώρο πρόσδεσης σκαφών της χώρας, η δημιουργία ελευθέρων σταθερών και πλωτών μαρίνων για μικρά σκάφη καθώς και η εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής αξιοποίησής των φουσκωτών σκαφών.
2.1.3. Η συμβολή στην πνευματική, πολιτιστική, κοινωνική και ηθική στήριξη της νησιώτικης Ελλάδας και ιδιαίτερα των ακριτικών και απομονωμένων νησιών.
2.1.4. Η οργάνωση ομάδων διάσωσης, που θα μπορούν να συνδράμουν το έργο των λιμενικών κ.λ.π. Αρχών σε περίπτωση εκτάκτων ναυτικών καταστάσεων και σε κάθε άλλη περίπτωση που οι Αρχές χρειάζονται την συνδρομή τους ενδεικτικά μνημονευόμενης αυτής στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας.
2.1.5. Η διάδοση και η ανάπτυξη των κάθε μορφής θαλασσίων και ναυτικών δραστηριοτήτων, αθλημάτων, αθλοπαιδιών κλπ, προς ψυχαγωγία των φυσικών προσώπων μελών εκάστου σωματείου - μέλους.
2.1.6. Η ανάπτυξη πνεύματος ναυτοσύνης στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την ανάπτυξη πνεύματος προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος με την πραγματοποίηση συνεδρίων και σεμιναρίων, προβολών καθώς και με κάθε σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας όπως είναι η δημιουργία ιστοσελίδας, ραδιοφωνικού σταθμού, η οργάνωση ραδιοφωνικών η / και τηλεοπτικών εκπομπών κλπ.
2.1.7. Η συμμετοχή με άλλες τυχόν Ομοσπονδίες για την δημιουργία Συνομοσπονδίας καθώς και η δημιουργία αντίστοιχων οργάνων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ή σε άλλα όργανα υπερεθνικού χαρακτήρα ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής ως είναι τα Βαλκάνια, η Μεσόγειος, κλπ. με συμμετοχή αντιστοίχων Οργανώσεων που έχουν τους αυτούς ή ανάλογους σκοπούς άλλων χωρών καθώς και η παρουσία και παράστασή τους στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των Εθνικών Αρχών ή / και Αρχών άλλων κρατών με στόχο την εξυπηρέτηση των σκοπών των καταστατικών τους.
2.1.8. Η ανάπτυξη κάθε εν γένει αναγκαίας δραστηριότητος για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. καθώς και η συνεχής αναβάθμιση της, προσαρμοζόμενη στις συνεχείς εξελίξεις της κοινωνίας.

2.2.0. Η Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. έχει περιοριστικά τους ανωτέρω σκοπούς. Απαγορεύεται
κάθε παρέκκλιση από τους σκοπούς αυτούς χωρίς την τροποποίηση του παρόντος.

2.3.0. Mέσα για την πραγμάτωση των σκοπών είναι:

2.3.1. Η ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής, πολιτιστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας με διαλέξεις, σεμινάρια, πραγματοποίηση θαλασσίων ταξιδιών, χορών και συνεστιάσεων, με προβολή ταινιών, λειτουργία βιβλιοθηκών, εντευκτηρίων, λεσχών κ.λ.π. με θεματολογία τους σκοπούς της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ.
2.3.2. H ενεργοποίηση και εντατικοποίηση του ενδιαφέροντος της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών φορέων και της κοινής γνώμης για την χρησιμότητα του φουσκωτού σκάφους καθώς και για τα προβλήματα του θαλασσίου περιβάλλοντος και των Ελληνικών νησιών.
2.3.3. H έκδοση περιοδικού, εφημερίδας, βιβλίων, χαρτών και κάθε περιεχομένου εντύπων καθώς και υλικούς φορείς ήχου και εικόνος αναλόγου περιεχομένου, η μίσθωση χρόνου σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ως και η δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας μέσω ιστοσελίδας του διαδικτύου, με σκοπό την προβολή των σκοπών, των στόχων και επιτεύξεων της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. καθώς και την παροχή κάθε αναγκαίας πληροφορίας, σχέση έχουσα με την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση των ιδιοκτητών φουσκωτών σκαφών, και του κοινού, εν γένει, όπως, ενδεικτικά μνημονεύονται : δελτία καιρού, πληροφορίες σχετικά με τις επικρατούσες συνθήκες ελλιμενισμού και τροφοδοσίας σε κάθε περιοχή, θέσεις όπου υπάρχουν κεκλιμένα επίπεδα (γλίστρες) πρόσβασης στην θάλασσα, νομικές πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα και υποχρεώσεις ιδιοκτητών φουσκωτών σκαφών, όρους που πρέπει να περιλαμβάνονται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια φουσκωτών σκαφών, αρμόδιες υπηρεσίες και διαδικασίες έκδοσης άδειας χειριστού, άδειας πλόων, άδειας VHF καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας πληροφορίας για την νόμιμη κυκλοφορία των φουσκωτών σκαφών στην θάλασσα, αλλά και την μεταφορά και φύλαξη τους στην στεριά.
2.3.4. Η τοποθέτηση διαφημίσεων π.χ. σε κάθε μορφής έντυπα συμβατικά ή ψηφιακά ή σε υλικούς φορείς ήχου και εικόνος καθώς και στην ιστοσελίδα διαφημιστικών baners για την εξασφάλιση εσόδων προοριζομένων στην υλοποίηση των σκοπών της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ., χωρίς ταύτα να αποβλέπουν στην κατ’ επάγγελμα αποκομιδή κέρδους.
2.3.5. Η συγκρότηση ομάδων εργασίας, εισηγητικών επιτροπών μελετών, από κατάλληλους επιστήμονες για τεχνικά, οικονομικά κ.λ.π. θέματα, που αφορούν στο φουσκωτό σκάφος, στην πρόσβαση του στη θάλασσα, στην ασφαλή ναυσιπλοΐα, το θαλάσσιο περιβάλλον κ.λ.π., όπως είναι η σύνταξη κανονισμών, οι οποίοι θα αποτελούν τα μέσα και θα διευκολύνουν την εξυπηρέτηση των σκοπών του καταστατικού της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. καθώς και η πραγματοποίηση διαβημάτων προς τις αρμόδιες Αρχές, εφόσον συντρέχει λόγος, για τα παραπάνω θέματα.
2.3.6. Η θέση υπό την αιγίδα της, τοπικών, πανελληνίων, ή διεθνών αγώνων ταχυπλοΐας ή δεξιοτεχνίας φουσκωτών σκαφών καθώς και η συμμετοχή της σε αγώνες παρόμοιου χαρακτήρα, που οργανώνονται από άλλους φορείς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Απαιτούμενες προϋποθέσεις για την θέση κάθε μορφής αγώνων υπό την αιγίδα της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. είναι αφ’ ενός μεν να της το έχει ζητήσει ο φορέας που διοργανώνει τους αγώνες και αφ’ ετέρου να το έχει εγκρίνει το Δ.Σ. της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ.
2.3.7. Kάθε άλλο νόμιμο μέσο που εξουσιοδοτείται με το παρόν να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ.
2.3.8. Για την υλοποίηση των άνω σκοπών και εκδηλώσεων δεν αποκλείεται η αποδοχή χορηγών και χρηματοδοτών.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

Πόροι της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ

3.1.0. Πόροι της Ομοσπονδίας είναι:
3.1.1. Τα ποσά που προέρχονται από : α) το δικαίωμα εγγραφής κάθε νέου μέλους, το οποίο προσδιορίζεται στο εφ’ άπαξ ποσό των πεντακοσίων Ευρώ (500,00 €), β) τις ετήσιες συνδρομές των μελών της, οι οποίες προσδιορίζονται στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) και γ) τις έκτακτες εισφορές, τις οποίες αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. για την αντιμετώπιση των αναγκών λειτουργίας της και εγκρίνονται από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση της. Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής νέων μελών καθώς και το ύψος της ετήσιας συνδρομής κάθε μέλους είναι δυνατόν να μεταβάλλονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ.
3.1.2. Κρατικές, δημοτικές επιχορηγήσεις καθώς και επιχορηγήσεις προερχόμενες από κάθε Ευρωπαϊκή ή Περιφερειακή πηγή χρηματοδότησης, ενδεικτικά δε μνημονεύονται ως τέτοιες τα κονδύλια του Υπουργείου Πολιτισμού, τα Ευρωπαϊκά Πακέτα Στήριξης κλπ.
3.1.3. Δωρεές, χορηγίες, και κληροδοσίες, των οποίων πρέπει, επί ποινή ακυρότητός της αποδοχή τους, να είναι γνωστά τα στοιχεία της προέλευσής τους και γίνονται αποδεκτές μόνο μετά από ειδική έγκριση, για κάθε μία από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ..
3.1.4. Έσοδα από ψυχαγωγικές συγκεντρώσεις, χορούς, λαχειοφόρους αγορές, παραστάσεις και λοιπές οργανωμένες εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιούνται με σκοπό την οικονομική ενίσχυση μόνο ή και της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ.,
3.1.5. Κάθε άλλη είσπραξη, η οποία θα προέρχεται από κάθε άλλη νόμιμη αιτία και θα πραγματοποιείται κατόπιν ειδικής έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. ενδεικτικά μνημονευομένων των εσόδων από την πώληση κάθε μορφής εντύπων, χαρτών, κανονισμών, υλικών φορέων ήχου και εικόνος καθώς και τα τυχόν εξ αυτών και της ιστοσελίδας προερχόμενα διαφημιστικά έσοδα .

3.2.0. Kληρονομίες, κληροδοσίες, δωρεές υπέρ της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. για ορισμένο σκοπό, τελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση εντός του προϋπολογισμού της Ομοσπονδίας και τα τυχόν έσοδα, που προέρχονται από αυτές διατίθενται αποκλειστικά, κατά τους όρους που έχει θέσει ο διαθέτης ή ο δωρητής.

3.3.0. H ακίνητη περιουσία της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. αποκτάται, μεταβιβάζεται ή πωλείται για λογαριασμό της, μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όταν αυτή συνεδριάζει με απαρτία των τριών τετάρτων (3/4) των ταμειακώς εντάξει μελών της, και υπερψηφίζεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων.

3.4.0. Η Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. είναι δυνατόν να λειτουργήσει και με περιουσιακά στοιχεία,
τα οποία της έχουν χρησιδανεισθεί από τα μέλη της καθώς και να αποδεχθεί την φιλοξενία της έδρας της στις εγκαταστάσεις των μελών της.


Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β’
MEΛH - ΔIKAIΩMATA - YΠOXPEΩΣEIΣ

Ά ρ θ ρ ο 4ο

4.1.0. Η Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. αποτελείται από τακτικά και επίτιμα μέλη. Τα τακτικά μέλη είναι άπαντα ίσα μεταξύ τους και έχουν τα αυτά δικαιώματα και υποχρεώσεις και η Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. δεν έχει δικαίωμα να υπεισέρχεται στα θέματα εσωτερικής τους διοίκησης και λειτουργίας.
4.2.0. T α κ τ ι κ ό μ έ λ ο ς, μπορεί να γίνει μετά από αίτηση του, κάθε νόμιμα αναγνωρισμένο Ελληνικό ή Κυπριακό σωματείο μόνο ιδιοκτητών φουσκωτών σκαφών και σωματείο ιδιοκτητών περισσοτέρων ειδών και κατηγοριών σκαφών (μικτά σωματεία), αρκεί στο καταστατικό του να γίνεται σαφής μνεία ότι σε αυτό συμμετέχουν ιδιοκτήτες φουσκωτών σκαφών. Τα σωματεία – μέλη της ομοσπονδίας είναι αποδεκτό να εδρεύουν είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο είτε σε οιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου.
4.2.1. Να αποδέχεται εξ ολοκλήρου και ανεπιφυλάκτως το παρόν καταστατικό και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας, όπως θα προσδιορίζονται στο τυποποιημένο έντυπο αίτησης της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ.
4.2.2. Είναι δραστήριο και σε συνεχή, ενεργή, κανονική λειτουργία, επί ένα (1) τουλάχιστον έτος πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την εγγραφή του στην Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. ως νέο μέλος της. Ειδικώς για τα ιδρυτικά μέλη το ένα (1) τουλάχιστον έτος λειτουργίας του υπολογίζεται έως την ημέρα εκδικάσεως της αιτήσεως εγκρίσεως του παρόντος καταστατικού από το αρμόδιο Δικαστήριο.
4.2.3. Όταν πρόκειται περί ομίλου αμιγώς φουσκωτών σκαφών τα μέλη του θα πρέπει υποχρεωτικά, εκ του καταστατικού του, να είναι κύριοι φουσκωτών σκαφών. Όταν πρόκειται περί ομίλου, ο οποίος έχει περισσότερα είδη και κατηγορίες σκαφών (μικτοί), τότε θα πρέπει υποχρεωτικά και αποδεδειγμένα οι κύριοι φουσκωτών σκαφών να αποτελούν τουλάχιστον το πενήντα ένα επί τοις εκατόν (51%) του συνόλου των μελών τους και σε κάθε περίπτωση να μην είναι λιγότεροι από ένδεκα (11) για σωματεία συνολικώς είκοσι μελών.
4.2.4. Να υπάρχει εκ του καταστατικού του η δυνατότητα να γίνει μέλος υπερκείμενης οργάνωσης (Ομοσπονδίας, οργάνωσης ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής κ.λ.π.), καθώς και
4.2.5. Να υπάρχει πρόβλεψη στο καταστατικό του ότι τα μέλη του αποδέχονται να δοθούν από τα προσωπικά τους στοιχεία το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό τους, καθώς και τα στοιχεία του φουσκωτού σκάφους τους στην υπερκείμενη οργάνωση. Σε περίπτωση έλλειψης τέτοιας πρόβλεψης στο καταστατικό του σωματείου – μέλους, τότε αυτό οφείλει να παραδώσει στην ομοσπονδία επικυρωμένο αντίγραφο υπεύθυνης δήλωσης εκάστου εκ των μελών του, με την οποία αυτό θα βεβαιώνει ότι συναινεί να δοθούν στην ομοσπονδία τα ευθύς ανωτέρω πληροφοριακά στοιχεία του. Σε περίπτωση που η ομοσπονδία έχει αμφιβολία περί την ακρίβεια ή την επάρκεια των άνω στοιχείων δικαιούται να ζητήσει επιπλέον στοιχεία, τα οποία έκαστο σωματείο – μέλος υποχρεούται να της τα προσκομίσει.

4.3.1. H εγγραφή στο σχετικό βιβλίο μητρώου τακτικών μελών της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. γίνεται κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μελών της Ομοσπονδίας, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου σωματείου - υποψηφίου μέλους προς το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εξετάσει και διακριβώσει με κάθε νόμιμο τρόπο αν το σωματείο - υποψήφιο μέλος πληροί τις άνω προϋποθέσεις για την εγγραφή του, και φέρει το θέμα στην πρώτη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, η οποία και έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφανθεί περί αυτού.
4.3.2. Σε περίπτωση που υποψήφιο σωματείο - μέλος δεν έχει στο καταστατικό του τις προβλέψεις των όρων 4.2.0. έως 4.2.5. του παρόντος, τότε με την υποβολή της αιτήσεως του για να γίνει μέλος της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. θα της υποβάλει και υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, υπογραφόμενες από όλα τα μέλη του Δ.Σ., με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους από αρμόδια Αρχή, ότι έχουν ξεκινήσει τη νόμιμη διαδικασία για την σχετική σύνταξη ή / και τροποποίηση του καταστατικού του και ότι
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ακολουθήσουν έως την ολοκλήρωσή της τη διαδικασία της νομιμοποίησης τους ώστε να είναι νόμιμη η εγγραφή του ως μέλους της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. Σε περίπτωση που εντός 18 μηνών από την υποβολή της αίτησης δεν έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση αυτή και η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας, τότε η Γ.Σ. της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. υποχρεούται να προβεί στην διαγραφή του συγκεκριμένου σωματείου – μέλους.

4.4.0. Η αίτηση εγγραφής μέλους στην ομοσπονδία συνοδεύεται υποχρεωτικά, επί ποινή απαραδέκτου από:
4.4.1. Το τυποποιημένο έντυπο αίτησης εγγραφής νέου μέλους της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. να είναι συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. εκάστου υποψηφίου σωματείου - μέλους καθώς και σφραγισμένο με την σφραγίδα του σωματείου αυτού.
4.4.2. Επίσημο επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του υποψήφιου σωματείου- μέλους, ως ισχύει μετά από τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις του.
4.4.3. Αναλυτική κατάσταση των ενεργών μελών του με ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο καθώς και τον αριθμό λεμβολόγησης ή Βιβλίου Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.) του φουσκωτού σκάφους τους με προσδιορισμό του μήκους του, της ιπποδύναμης του και του εργοστασίου κατασκευής του, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα εκάστου σωματείου - μέλους. Όσον αφορά στα μικτά σωματεία – μέλη θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν πλήρη κατάσταση του συνόλου των μελών τους και των σκαφών τους, από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η τήρηση της άνω ποσοστιαίας αναλογίας μελών ιδιοκτητών φουσκωτών σκαφών επί του συνόλου των μελών τους καθώς και ο άνω ελάχιστος προβλεπόμενος αριθμός αυτών.
4.4.4. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας του σωματείου, από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι το αιτούμενο την εγγραφή του στην Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. υποψήφιο σωματείο - μέλος έχει καταχωρηθεί νόμιμα στο βιβλίο των σωματείων και παραμένει κανονικά εγγεγραμμένο και σε λειτουργία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του προς την Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. για να γίνει μέλος της,
4.4.5. Βεβαίωση του Πρωτοδικείου της έδρας του σωματείου περί των τροποποιήσεων, οι οποίες έχουν τυχόν πραγματοποιηθεί στο αρχικό καταστατικό.
4.4.6. Αντίγραφο ή απόσπασμα πρακτικών της Γ.Σ. του σωματείου-υποψήφιου μέλους με λεπτομερή παράθεση των ονομάτων των συμμετασχόντων στην συγκεκριμένη Γ.Σ., από το οποίο να προκύπτει ότι επιθυμεί και εγκρίνει τη συμμετοχή του στην Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ.
4.4.7. Την προβλεπόμενη από τον ευθύς ανωτέρω όρο 4.3.2. του παρόντος, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 / 1986 σε περίπτωση υποψηφίων σωματείων – μελών, των οποίων το καταστατικό δεν περιλαμβάνει τις ανωτέρω απαιτούμενες ρυθμίσεις, οι οποίες απαιτούνται για συμμετοχή τους σε υπερκείμενη οργάνωση όπως είναι η Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ.

4.5.0. Δεν μπορεί να γίνει μέλος της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. ή διαγράφεται από αυτή
4.5.1. Το σωματείο, που μετέχει σε άλλη ομοειδή Ομοσπονδία ή Ένωση Πανελλήνιου χαρακτήρα. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει αν το σωματείο, το οποίο μετέχει ή θα συμμετάσχει σε Ενώσεις ή Ομοσπονδίες, αυτές θα είναι τοπικού ενδιαφέροντος και αρμοδιοτήτων.
4.5.2. Το σωματείο εκείνο, που έχει παύσει να έχει τις προϋποθέσεις, που απαιτούνται για είναι μέλος της Ομοσπονδίας. Η διαδικασία αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί είτε στα πλαίσια εκκαθάρισης του μητρώου της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. είτε μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. είτε κατόπιν καταγγελίας κάθε σωματείου - μέλους προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, που υποχρεούται να φέρει εισήγησή του για το θέμα αυτό στην πρώτη Γενική Συνέλευση αυτής, η οποία και αποφασίζει την παραμονή ή όχι στην Ομοσπονδία του σωματείου – μέλους, που έχει παύσει να πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.
4.5.3. Το σωματείο, το οποίο δεν τηρεί τις προς την Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. πάσης φύσεως υποχρεώσεις του, τις προβλέψεις του παρόντος καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών του καθώς και το σύνολο των αποφάσεων των οργάνων Διοίκησης της.


4.6.0. Υποχρεώσεις των μελών:
4.6.1. Να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή τους και τα νέα μέλη να καταβάλουν και το εισαγωγικό χρηματικό ποσό για την εγγραφή τους, που αμφότερα καθορίζονται από το παρόν καταστατικό και στο μέλλον από την Γενική Συνέλευση της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. .
Η καταβολή της ετήσιας συνδρομής γίνεται εις ολόκληρο μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους, εκτός και εάν η έγκριση για την αποδοχή υποψήφιου μέλους γίνει μετά το πρώτο ημερολογιακό τρίμηνο, οπότε στην περίπτωση αυτή η καταβολή της ετήσιας συνδρομής γίνεται εντός ενός (1) μηνός από την ενημέρωση του νέου σωματείου μέλους ότι έγινε δεκτό στην Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. Σε περίπτωση που η εν λόγω αίτηση γίνει δεκτή κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του έτους, τότε δεν οφείλεται ετήσια συνδρομή για το έτος αυτό. Σε κάθε άλλη περίπτωση οφείλεται η ετήσια συνδρομή στο ακέραιο για ολόκληρο το ημερολογιακό έτος, εντός του οποίου έγινε δεκτή η αίτηση του.
Όποιο μέλος καθυστερεί την συνδρομή του πάνω από έξι (6) μήνες, διαγράφεται από την Ομοσπονδία μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και αφού αυτό προηγουμένως έχει ειδοποιηθεί εγγράφως είτε με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής της ειδοποίησης, είτε με επίδοσή της με Δικαστικό Επιμελητή, η οποία θα πρέπει να έχει προηγηθεί τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την εισαγωγή του θέματος της διαγραφής του στη Γενική Συνέλευση της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ.
Μέλος, το οποίο έχει διαγραφεί, μπορεί να επανεγγραφεί, με νέα αίτηση του, αφού προηγουμένως εξοφλήσει τις ετήσιες συνδρομές, που καθυστερούσε έως την διαγραφή του.
Ομοίως τα μέλη έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν άμεσα προς την Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. κάθε ποσό τυχόν έκτακτης εισφοράς, την οποία αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Η απόφαση αυτή τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της έγκρισής της από την πρώτη Γενική Συνέλευση, η οποία αν δεν εγκρίνει την άνω έκτακτη εισφορά, η οποία εν τω μεταξύ θα έχει καταβληθεί, τότε το καταβληθέν ποσό θα συμψηφίζεται με μελλοντικές ετήσιες συνδρομές του κάθε μέλους.
4.6.2. Να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ., να συμμορφώνονται με το καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του, με τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης της, και να συμμετέχουν στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις της καθώς και να προσφέρουν κάθε πληροφορία, η οποία τους ζητείται από την Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. σχετικά με την οργανωτική τους δομή, το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο των ενεργών μελών τους καθώς και τον αριθμό λεμβολόγησης ή Βιβλίου Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.) των σκαφών τους καθώς και οτιδήποτε άλλο κρίνεται αναγκαίο κατά την κρίση του Δ.Σ. αυτής, αν διατηρεί αμφιβολίες επί των ήδη προς αυτή χορηγηθέντων στοιχείων ή κρίνει αυτά ανεπαρκή. Ειδικώς όσον αφορά στην συμμετοχή των μικτών σωματείων μελών στις εκδηλώσεις της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. σε αυτές γίνονται δεκτοί να συμμετέχουν μόνο οι ιδιοκτήτες φουσκωτών σκαφών.

4.7.0. Να φροντίζουν με την συμπεριφορά της Διοίκησης και των μελών τους να μη θίγουν το κύρος Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. ή των υπολοίπων σωματείων – μελών της Ομοσπονδίας στην κοινή γνώμη, επιδεικνύοντας απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητά τους.

4.8.0. Να συμμορφώνονται με τις ποινές, που τυχόν θα επιβληθούν σε κάθε σωματείο-μέλος, που η δραστηριότητα του είναι ενάντια στους σκοπούς της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ., ή που εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης της, και γενικά που με τη στάση του εκθέτει το κύρος της Ομοσπονδίας ή / και των Σωματείων – μελών της. Σε περίπτωση που Σωματείο – μέλος παραβαίνει το παρόν άρθρο, καθώς και για κάθε άλλο σπουδαίο λόγο, τότε αυτό διώκεται πειθαρχικά και του επιβάλλεται ποινή ανάλογη με τη βαρύτητα της πράξης του ή του σπουδαίου λόγου όπως προβλέπεται κατωτέρω στο άρθρο 11, υπό τον τίτλο Πειθαρχικός Έλεγχος.

4.9.0. Αντιπρόσωποι των σωματείων μελών στην Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ.
4.9.1. Tα ταμειακώς εντάξει σωματεία - μέλη της Ομοσπονδίας εκπροσωπούνται και συμμετέχουν στην Γ.Σ. και στα λοιπά όργανα της Ομοσπονδίας με τέσσερις (4) αντιπροσώπους τους, εκ των οποίων οι δύο θα είναι τακτικοί και οι δύο αναπληρωματικοί.
4.9.2. Οι αντιπρόσωποι αυτοί θα δύνανται να λειτουργήσουν στα πλαίσια των οργάνων της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. υπό την προϋπόθεση ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους ως αντιπροσώπων θα διατηρούν την ιδιότητα του ενεργού μέλους του Σωματείου – μέλους, από το οποίο προέρχονται και το οποίο δεν θα τους έχει ανακαλέσει την αντιπροσωπευτική τους ιδιότητα στην Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. Η ανάκληση της αντιπροσωπευτικής αυτής ιδιότητάς τους για να γίνει δεκτή από την Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. θα πρέπει να έχει αποφασισθεί από τη Γ.Σ. του σωματείου τους.
4.9.3. Οι τακτικοί αντιπρόσωποι θα μετέχουν στις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. και θα μπορούν να εκφράζουν την άποψη τους και να ψηφίζουν ελεύθερα ανεξάρτητα και ισότιμα μεταξύ τους, δυνάμενοι να έχουν ακόμη και διαφορετική άποψη επί εκάστου θέματος της Γενικής Συνέλευσης της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ., όπως και ανεξάρτητα και ισότιμα ο καθένας από αυτούς θα μπορεί να θέτει υποψηφιότητα για την εκλογή του σε όργανο διοίκησης και ευθύνης της Ομοσπονδίας (Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, Αντιπρόσωπος σε υπερκείμενη οργάνωση κ.λπ.).
4.9.4. Το κάθε σωματείο θα είναι υποχρεωμένο να κοινοποιεί με επιστολή του στην Ομοσπονδία τους δύο (2) τακτικούς Αντιπροσώπους οι οποίοι θα εκπροσωπούν αυτό νόμιμα στην Ομοσπονδία καθώς και τους δύο (2) αναπληρωματικούς
Αντιπροσώπους, οι οποίοι θα αναπληρούν τους τακτικούς, σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος ή απουσίας τους, αποκλειστικά και μόνο όμως κατά τη διάρκεια των εργασιών των Γενικών Συνελεύσεων της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ., συμμετέχοντες αντ’ αυτών στις σχετικές συζητήσεις και τις ψηφοφορίες.
4.9.5. Οι αναπληρωματικοί Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία των σωματείων - μελών δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους σε όργανο διοίκησης και ευθύνης της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. Κατ’ εξαίρεση οι αναπληρωματικοί Αντιπρόσωποι δύνανται να εκλεγούν ως μέλη Εφορευτικών Επιτροπών για τη διενέργεια αρχαιρεσιών ή άλλου είδους ψηφοφοριών κατά τη διάρκεια των εργασιών των Γενικών Συνελεύσεων της Ομοσπονδίας.
4.9.6. Ο τρόπος εκλογής των Αντιπροσώπων από τα σωματεία - μέλη της Ομοσπονδίας είναι εσωτερικό θέμα του κάθε σωματείου–μέλους της Ομοσπονδίας, και εξαρτάται αναλόγως με την πρόβλεψη την οποία περιλαμβάνει, σχετικώς, το εν ισχύει καταστατικό εκάστου σωματείου – μέλους και δεν υπάρχει περιορισμός για τον τρόπο της εκλογής τους από τα σωματεία τους εκ του παρόντος καταστατικού. Ειδικώς όσον αφορά στην ανάδειξη τόσο των τακτικών όσο και των αναπληρωματικών αντιπροσώπων των μικτών σωματείων μελών της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. αυτοί θα γίνονται δεκτοί μόνο υπό την προϋπόθεση ότι είναι ιδιοκτήτες φουσκωτών σκαφών είτε οι ίδιοι είτε συγγενείς τους εξ αίματος είτε σύζυγός τους είτε αυτά είναι καταχωρημένα στο όνομα της επιχείρησής τους
ΟΙ αντιπρόσωποι και των σωματείων που τα μέλη τους είναι αμιγώς ιδιοκτήτες φουσκωτών σκαφών, αλλά και αυτοί των μικτών σωματείων διατηρούν την ιδιότητά τους ως αντιπρόσωποι ακόμη και εάν είτε οι ίδιοι είτε τα στην ευθύς προηγουμένη παράγραφο οριζόμενα πρόσωπα δεν έχουν πλέον στην κυριότητά τους φουσκωτό σκάφος για περίοδο έως ένα έτος, με την επιφύλαξη των προβλέψεων του παρόντος καταστατικού περί παραιτήσεως, εκπτώσεως ή ανακλήσεώς του κλπ.
4.9.7. Εάν το σωματείο – μέλος εκλέξει νέους Αντιπροσώπους για την Ομοσπονδία, διαθέτει όμως ήδη Αντιπρόσωπο ή Αντιπροσώπους στη Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. οι οποίοι έχουν ήδη εκλεγεί μέσα από τις αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη οργάνου διοίκησης και ευθύνης αυτής, ( Δ.Σ., Ελεγκτική Επιτροπή, Αντιπρόσωποι σε υπερκείμενη οργάνωση), των οποίων η θητεία είναι τριετής (3ετής) και δεν έχει λήξει ακόμα, θα κοινοποιήσει με δήλωση του στην Ομοσπονδία τους νέους Αντιπροσώπους του κατά τη σειρά εκλογής τους. Η Ομοσπονδία θα προβεί σε μερική αντικατάσταση μόνο εκείνων των Αντιπροσώπων του σωματείου – μέλους, οι οποίοι δεν μετέχουν στα όργανα διοίκησης και ευθύνης αυτής, λαμβανομένης υπ’ όψη της σειράς της εκλογής τους, όπως θα φαίνεται αυτή από τη δήλωση του σωματείου - μέλους, ώστε το σωματείο - μέλος να διαθέτει πάντα στην Ομοσπονδία δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς Αντιπροσώπους. Οι λοιποί εκλεγέντες από το σωματείο – μέλος Αντιπρόσωποι θα αναμείνουν είτε τη λήξη της θητείας των ήδη συμμετεχόντων στα ως άνω όργανα διοίκησης και ευθύνης της Ομοσπονδίας, είτε τη παραίτηση, ή την με οποιοδήποτε τρόπο έκπτωση τους από το αξίωμα του Αντιπροσώπου του σωματείου – μέλους στην Ομοσπονδία, προκειμένου να λάβουν τη θέση τους στην Ομοσπονδία είτε ως τακτικοί Αντιπρόσωποι είτε ως αναπληρωματικοί τοιούτοι.
Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν μπορούν να αντικαταστήσουν μέλη οργάνου διοίκησης και ευθύνης της Ομοσπονδίας, (Δ.Σ., Ελεγκτική Επιτροπή, Αντιπρόσωποι σε υπερκείμενη οργάνωση ) χωρίς να έχουν εκλεγεί μέσα από τη διαδικασία των αρχαιρεσιών της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ.

4.10.0. Δικαιώματα των μελών :
4.10.1. Να ενημερώνονται για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων της Ομοσπονδίας και να ελέγχουν μέσα από τις νόμιμες καταστατικές διαδικασίες τις εν γένει πράξεις τους,
4.10.2. Να προτείνουν ο,τιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών της Ομοσπονδίας, δι’ εγγράφου προτάσεως τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, το οποίο οφείλει να απαντήσει σ’ αυτήν εγγράφως, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών.
4.10.3. Να θέσουν με πρόταση υπογραφομένη από το 1/5 του αριθμού των σωματείων-μελών, οποιοδήποτε θέμα επιθυμούν να συζητηθεί από την Γενική Συνέλευση, αφού αναφέρουν αυτό με σαφήνεια, και με γραπτή αίτηση τους προς στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συμπεριλάβει το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι η πρόταση αυτή έχει αποσταλεί αποδεδειγμένα στο Διοικητικό Συμβούλιο είτε με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής της, είτε έχει επιδοθεί με Δικαστικό Επιμελητή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ανακοίνωση της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

4.11.1. Κάθε σωματείο - μέλος μπορεί να αποχωρήσει από την Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. και διαγράφεται από το μητρώο των μελών της, οποτεδήποτε το ζητήσει με γραπτή αίτησή του. Εάν η αίτηση του σωματείου - μέλους για αποχώρησή του υποβληθεί εντός του α’ ημερολογιακού τριμήνου εκάστου ημερολογιακού έτους, τότε το υπό αποχώρηση σωματείο - μέλος δεν οφείλει προς την Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. την ετήσια συνδρομή του. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η συνδρομή θα οφείλεται κανονικά έως το τέλος του ημερολογιακού έτους, κατά το οποίο γίνεται η αποχώρηση του σωματείου - μέλους.
4.11.2. Σε περίπτωση που αποχωρήσει κατά την διάρκεια του έτους δεν του επιστρέφονται οι ετήσιες συνδρομές, τις οποίες έχει προκαταβάλει στη αρχή του έτους, καθώς αυτές προορίζονται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ.

4.12. Επίτιμα μέλη.
Η Γενική Συνέλευση της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ., με πρόταση του Δ.Σ. ή μετά από πρόταση
δέκα (10) τουλάχιστον μελών της, μπορεί να απονείμει τον τίτλο του επίτιμου μέλους της Ομοσπονδίας σε Σωματεία, Νομικά πρόσωπα, Οργανισμούς ή και φυσικά πρόσωπα, που προσέφεραν αποδεδειγμένα πολύτιμες υπηρεσίες για την ανάπτυξη των σκοπών της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. . Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν υποχρέωση πληρωμής ετήσιας συνδρομής και έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε κάθε εκδήλωση και δραστηριότητα της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ όχι όμως και να συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης της ούτε και να ψηφίζουν σε κάθε μορφής ψηφοφορία των τακτικών μελών της.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

‘Α ρ θ ρ ο 5ο

Γενική Συνέλευση
5.0. Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης.
5.1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. και αποφασίζει για κάθε θέμα, που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα και συνεδριάζει στον τόπο, που κάθε φορά αποφασίζει το Δ.Σ. της και τον οποίο προσδιορίζει στην σχετική πρόσκληση σύγκλησής της.
Αποφασίζει για κάθε ζήτημα, που υπάγεται κανονικά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, αλλά έχει παραπεμφθεί στην έγκριση της από το όργανο αυτό.

5.2.0. Αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Η Γενική Συνέλευση έχει ως αποκλειστική της αρμοδιότητα τα ακόλουθα:
5.2.1. Να ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα διοίκησης και ευθύνης της Ομοσπονδίας και έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να τα παύει για σπουδαίους λόγους και ιδίως για βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα να ασκήσουν την τακτική διαχείριση
5.2.2. Να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, των Αντιπροσώπων σε συνομοσπονδία ή άλλες εθνικές ή υπερεθνικές υπερκείμενες οργανώσεις,
5.2.3. Να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού πεπραγμένων και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής,
5.2.4. Να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού,
5.2.5. Να αποφασίζει για τη διάλυση της Ομοσπονδίας.
5.2.6. Να αποφασίζει για την εγγραφή σωματείου-μέλους.
5.2.7. Να αποφαίνεται σε δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας για τις επιβληθείσες ποινές και να αποφασίζει σε πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας για την οριστική αποβολή και διαγραφή σωματείου-μέλους.
5.2.8. Να καθορίζει το ύψος για το δικαίωμα εγγραφής των νέων σωματείων – μελών στην Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. καθώς και το ύψος της ετήσιας συνδρομής των σωματείων – μελών της.
5.2.9. Να εγκρίνει ή απορρίπτει τις αποφάσεις του Δ.Σ. τις σχετικές με την επιβολή στα μέλη έκτακτης εισφοράς για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
5.2.10. Να ανακηρύσσει επίτιμα μέλη της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. νομικά ή φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν προσφέρει ιδιαίτερα μεγάλες υπηρεσίες στην εξυπηρέτηση των σκοπών της.
5.2.11. Να ανακηρύσσει ευεργέτες και μεγάλους ευεργέτες της πρόσωπα, τα οποία της έχουν πραγματοποιήσει δωρεές ιδιαίτερα μεγάλης αξίας καθώς και να αναπροσαρμόζει τα ποσά, λόγω της δωρεάς των οποίων θα απονέμονται αυτές οι αναγνωρίσεις, κατά τον όρο 13.2. του παρόντος.
5.2.12. Να απονέμει διπλώματα ευφήμου μνείας ή σε σωματεία-μέλη της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. ή σε πρόσωπα για την ιδιαίτερα αξιόλογη προσφορά τους προς την υλοποίηση των σκοπών της καθώς και έπαθλα στους νικητές αγώνων, τους οποίους είτε είχε θέσει υπό την αιγίδα της είτε τους έχει διοργανώσει η ίδια.
5.2.13. Να αποφασίζει για την συμμετοχή της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. σε υπερκείμενες εθνικές ή υπερεθνικές οργανώσεις ευρύτερων γεωγραφικών περιοχών ως είναι τα Βαλκάνια, η Μεσόγειος, η Ευρώπη κλπ.

5.3.0. Διαδικασία Γενικής Συνέλευσης .
5.3.1. Με την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται μεταξύ των μελών της, που έχουν δικαίωμα ψήφου Πρόεδρος και Γραμματέας, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι την εκλογή των ανωτέρω, τη Γενική Συνέλευση διευθύνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
5.3.2. Oι αποφάσεις λαμβάνονται δι΄ ανατάσεως της χειρός. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος διενεργείται καταμέτρηση. Για προσωπικά θέματα καθώς και για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Εφορευτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων σε συνομοσπονδία ή άλλες υπερκείμενες ενώσεις, καθώς και για προσωπικό θέμα οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντοτε με μυστική ψηφοφορία.
Για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός των περιπτώσεων, για τις οποίες ορίζεται ρητά άλλη πλειοψηφία.
5.3.3. H Γενική Συνέλευση ούτε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων δεν μπορεί να αποφασίζει για την προσθήκη θέματος στην ημερήσια διάταξη. Εάν παρ’ όλα ταύτα ληφθεί απόφαση κατά παράβαση της διατάξεως αυτής η εν λόγω απόφαση είναι άκυρη μη δεσμεύουσα κανένα σωματείο - μέλος.
5.3.4. Αν όλα τα μέλη της Γ.Σ. συναινέσουν εγγράφως σε ορισμένη πρόταση, είναι επιτρεπτό να ληφθεί απόφαση και χωρίς την συνέλευση των μελών της.

 

5.4.0. Χρόνος και τρόπος σύγκλησης της Γ.Σ.
5.4.1. Kάθε έτος συγκαλείται μία τακτική Γενική Συνέλευση μέσα στο πρώτο δίμηνο εκάστου ημερολογιακού έτους. H τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τριάντα (30), τουλάχιστον, ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της, με πρόσκληση, που φέρει τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.
H πρόσκληση πρέπει να καθορίζει τον τόπο, τον χρόνο, και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, αποστέλλεται δε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στα σωματεία-μέλη, η οποία πρέπει να έχει κατατεθεί στο ταχυδρομείο, τουλάχιστον, πριν από τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία της σύγκλησης της Γ.Σ.

5.5.0. Απαρτία Γ.Σ. – Ταμειακώς εντάξει μέλη – Επαναληπτική Γ.Σ.
5.5.1. H τακτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του μισού (1/2) πλέον ενός των αντιπροσώπων των ταμειακώς εντάξει σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας.
5.5.2. Ταμειακώς εντάξει μέλος θεωρείται το σωματείο, το οποίο έχει καταβάλλει εις ολόκληρο τη συνδρομή του για το ημερολογιακό έτος, μέσα στο οποίο διεξάγεται η τακτική Γενική Συνέλευση. Σωματεία - μέλη μη ταμειακά εντάξει δεν μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις.
5.5.3. Σε περίπτωση μη απαρτίας διενεργείται νέα Γενική Συνέλευση μετά από μία εβδομάδα στον ίδιο τόπο και ώρα, και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων αντιπροσώπων των ταμειακώς εντάξει σωματείων - μελών της Ομοσπονδίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται γι’ αυτό να έχει συμπεριλάβει τη σχετική ανακοίνωση για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στην αρχική πρόσκληση.

5.6.0. Έκτακτη Γ.Σ.
5.6.1. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται, για σοβαρά και επείγοντα θέματα της Ομοσπονδίας στις παρακάτω περιπτώσεις :

5.7.0. Περιπτώσεις και τρόπος σύγκλησης Έκτακτης Γ.Σ.
5.7.1. Kατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, με πρόσκληση, που να αναγράφει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και φέρει τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας.
5.7.2. Kατόπιν αποφάσεως της Eλεγκτικής Eπιτροπής με πρόσκληση, που να φέρει τις υπογραφές δύο μελών της και μόνο για διαχειριστικά θέματα.
5.7.3. Kατόπιν εγγράφου αιτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο, του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον των σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας, τα οποία να είναι ταμειακώς εντάξει. H αίτηση πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τα θέματα, για τα οποία ζητείται η σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, και το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης να αποφασίσει αν θα προκηρύξει την σύγκληση της, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το πολύ σε είκοσι (20) ημέρες από την προκήρυξη, με πρόσκληση η οποία πρέπει να καθορίζει τον τόπο, τον χρόνο, και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, αποστέλλεται δε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στα σωματεία-μέλη, η οποία πρέπει να έχει κατατεθεί στο ταχυδρομείο τουλάχιστον πριν από είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία της σύγκλησης της Γ.Σ.
5.7.4. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αποδεχθεί την αίτηση, ή αδρανήσει, η έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί με δικαστική απόφαση, όταν ζητηθεί τούτο από το ένα τρίτο (1/3) των σωματείων - μελών της Ομοσπονδίας. Η πρόσκληση, εν προκειμένω πρέπει απαραίτητα να αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τόπο, χρόνο, καθώς και να φέρει τις υπογραφές των αιτούντων, υπό την σφραγίδα του σωματείου, το οποίο αντιπροσωπεύουν.
5.7.5. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση προκηρύσσεται σε είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της, και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) πλέον ένας των αντιπροσώπων των ταμειακώς εντάξει σωματείων - μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η έκτακτη Γενική Συνέλευση διενεργείται μετά από μία εβδομάδα στον ίδιο τόπο και ώρα, και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται γι΄ αυτό να έχει ενσωματώσει τη σχετική ανακοίνωση για την νέα σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στην αρχική πρόσκληση.
5.7.6. Οι αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσώπων των σωματείων-μελών, εκτός των περιπτώσεων, για τις οποίες ρητά ορίζονται άλλες πλειοψηφίες ως ενδεικτικά μνημονεύονται στους όρους 5.8.1. έως 5.8.4. του παρόντος.
5.7.7. Στην περίπτωση, που το Διοικητικό Συμβούλιο πρόκειται να παραιτηθεί ως
σώμα, υποχρεούται να συγκαλέσει προηγουμένως Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να φέρει σ΄ αυτή το θέμα της παραίτησης του. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο παραιτηθεί χωρίς να τηρήσει αυτή τη διαδικασία, θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα στην ευθύς επομένη της παρούσης, υπό στοιχείο 5.7.8. παράγραφο του παρόντος άρθρου.
5.7.8. Στην ειδική περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης του Διοικητικού Συμβουλίου, τρία σωματεία-μέλη, τουλάχιστον, έχουν το δικαίωμα να συγκαλέσουν έκτακτη Γ.Σ. για να εκλεγεί νέο Δ.Σ.. Σε αυτή την περίπτωση είναι αδιάφορο αν τα σωματεία - μέλη αυτά δεν είναι ταμειακά τακτοποιημένα, μόνο για ένα (1) έτος και συγκεκριμένα για το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο λαμβάνουν αυτήν την πρωτοβουλία.
Εάν δεν καταστεί δυνατή η σύγκληση της Γ.Σ. ή εάν συγκληθεί η Γ.Σ. αλλά δεν επιτύχει την εκλογή του νέου Δ.Σ., τότε είτε τα ανωτέρω τρία, τουλάχιστον, σωματεία – μέλη είτε οιαδήποτε άλλα το επιθυμούν, υποβάλλουν αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με αίτημα να διοριστεί προσωρινή διοίκηση, που θα είναι υποχρεωμένη να διενεργήσει εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης και ως τότε, τα τρία (3), τουλάχιστον αυτά σωματεία – μέλη, εκλέγουν μεταξύ τους, προσωρινό Δ.Σ. για να διαχειρίζεται αυτό τις κατεπειγούσης, μόνο, φύσεως υποθέσεις της Ομοσπονδίας. Στις περιπτώσεις αυτές τηρείται κανονικά η ανωτέρω προβλεπομένη διαδικασία σύγκλησης της έκτακτης Γ.Σ. σε κάθε δε περίπτωση η θητεία του νέου αυτού Δ.Σ. θα ισχύει έως την ημερομηνία εκπνοής του Δ.Σ. που παραιτήθηκε ή / και εξέπεσε των αρμοδιοτήτων του.


5.8.0. Αρμοδιότητες και της τακτικής και της έκτακτης Γ.Σ. – Απαρτία – Ψηφοφορία – Αυξημένες πλειοψηφίες.
5.8.1. H Καταστατική Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη, αποφασίζει για την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού, την μεταβολή των σκοπών της Ομοσπονδίας, ή την διάλυση αυτής.
Για τη λήψη αποφάσεων για τα παραπάνω θέματα απαιτούνται οι ακόλουθες αυξημένες απαρτίες και πλειοψηφίες.
5.8.2. Για την τροποποίηση του καταστατικού η παρουσία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον των αντιπροσώπων των ταμειακώς εντάξει σωματείων-μελών και για την υπερψήφιση της η πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρισταμένων.
5.8.3. Για την διάλυση της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. απαιτείται η παρουσία των τριών τετάρτων (3/4) των αντιπροσώπων των σωματείων-μελών, τα οποία είναι ταμειακώς εντάξει και για την υπερψήφιση η πλειοψηφία των οκτώ δεκάτων (8/10) των παρισταμένων.
5.8.4. Για τη μεταβολή των σκοπών της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. απαιτείται να συναινέσουν όλοι οι αντιπρόσωποι των σωματείων-μελών, τα οποία είναι ταμειακώς εντάξει. Οι τυχόν απόντες δύνανται να συναινέσουν εγγράφως, αποστέλλοντες επιστολή τους, επί της οποίας θα διατυπώνουν σαφώς την θετική ή την αρνητική άποψη τους επί του προς ψήφιση θέματος.


Ά ρ θ ρ ο 6ο

Διοικητικό Συμβούλιο

6.1.0. Η Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, μαζί με το
οποίο έχουν εκλεγεί και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.
6.1.1. Eάν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί λόγω θανάτου, ό μη γένοιτο, ή παραίτησης ή έκπτωσης κάποιου μέλους του, αναπληρούται από τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ., κατά την σειρά ψήφων, πού αυτά έχουν εκλεγεί.
Σε περίπτωση, που τα ανωτέρω έχουν συμβεί στο Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ., τότε το Δ.Σ. θα συγκροτηθεί εκ νέου σε σώμα με την πραγματοποίηση εσωτερικής μυστικής ψηφοφορίας για την εκ νέου κατανομή των
αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. από την θέση, η οποία έχει χηρεύσει και μετά, εκτός αν το Δ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά.
6.1.2. H θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3ετής) και λήγει μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.
Ειδικά κατά το ημερολογιακό έτος, που θα γίνουν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου, που αρχίζει από την ημέρα του κλεισίματος των βιβλίων της Ομοσπονδίας και τον έλεγχό τους από τη Ελεγκτική Επιτροπή έως την ημέρα παράδοσης καθηκόντων στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής-παράδοσης, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο θα ασκεί υπηρεσιακά καθήκοντα με σκοπό μόνο τη διενέργεια αρχαιρεσιών και αντιμετώπιση άλλων σοβαρών προβλημάτων, η επίλυση των οποίων δεν επιδέχεται αναβολή. Κατόπιν τούτου θα αναστέλλονται ή θα περιορίζονται κατά το δυνατόν οι ταμειακές κλπ. οικονομικές συναλλαγές, και θα επιτρέπονται αυτές μόνο για τα εξαιρετικά επειγούσης φύσεως θέματα, τα μη επιδεχόμενα αναβολής ή τα αφορώντα σε πράξεις συνήθους τακτικής διαχείρισης όπως π.χ. ενδεικτικά μνημονεύεται η καταβολή του συνήθους μισθώματος, η καταβολή των συνήθων μισθών στους εργαζομένους κλπ.
Οι συναλλαγές της ως άνω περιόδου θα αφορούν και ευθύνη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εφ’ όσον τούτο παραλάβει κανονικά με τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής και παράδοσης τα οποία θα θεωρούνται και από την απερχόμενη και από τη νέα Ελεγκτική Επιτροπή, οι οποίες από κοινού θα προβούν στον σχετικό έλεγχο της ως άνω μεταβατικής περιόδου.
6.1.3. H πρώτη του συνεδρίαση για την συγκρότηση του σε σώμα γίνεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες μετά την εκλογή των μελών του, που προκύπτει από τις αρχαιρεσίες. H πρόσκληση γίνεται από τον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο, ο οποίος και αναλαμβάνει την Προεδρία αυτής της συνεδρίασης.
6.1.4. Ο πλειοψηφήσας σύμβουλος καλεί στην ίδια συνεδρίαση και το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο να παραδώσει στο νέο Προεδρείο τα κλειδιά, τις σφραγίδες το αρχείο και την περιουσία του Ομίλου με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, που υπογράφεται από τα δύο (2) Προεδρεία, και θεωρείται από την νέα Ελεγκτική Επιτροπή.
6.1.5. Tο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα αφού εκλέξει με μυστική ψηφοφορία α) Πρόεδρο, β) Aντιπρόεδρο, γ) Γενικό Γραμματέα, δ) Tαμία, ε) Έφορο Θαλασσίων δραστηριοτήτων, στ) Έφορο Εκδηλώσεων και ζ) Έφορο Δημοσίων Σχέσεων .
6.1.6. Tο Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, για την συγκρότηση του σε σώμα, κατά τα ανωτέρω, όταν είναι παρόντα όλα τα εκλεγέντα μέλη του, άλλως η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός δύο (2) ημερών, οπότε αρκεί η παρουσία τεσσάρων (4) μελών του.
6.1.7. Tο Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία κατά τις λοιπές συνεδριάσεις του, όταν συνέρχονται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη.
6.1.8. Tο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση υποχρεωτικά μία (1) φορά το τρίμηνο (3μηνο) μετά από πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία αναφέρονται τα θέματα προς συζήτηση και έκτακτα όταν το καλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα μέλη του, με αίτηση τους, στην οποία αναφέρουν τα θέματα που θέλουν να συζητηθούν. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε επτά (7) ημέρες, από την υποβολή της αίτησης, αλλιώς το συγκαλούν αυτοί, που το ζήτησαν χωρίς άλλη διατύπωση.
6.1.9. Τόπος συνεδρίασης ορίζονται τα γραφεία της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. μη αποκλειομένης της δυνατότητος να συνεδριάζει αυτό είτε στα γραφεία της έδρας άλλων απομακρυσμένων από την Αθήνα σωματείων-μελών είτε σε ενδιάμεσα μέρη, π.χ. νησιά προς μοιρασμό των μεγάλων αποστάσεων, είτε ακόμη και με τηλεδιάσκεψη, το περιεχόμενο της οποίας θα καταγράφεται ψηφιακά ή με οποιονδήποτε άλλο τεχνικά πρόσφορο τρόπο, στην συνέχεια δυνάμει της καταγραφής αυτής θα συντάσσονται τα πρακτικά, τα οποία θα υπογράφονται από τα μέλη του Δ.Σ. στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση του. Ο υλικός φορέας της ψηφιακής καταγραφής θα τηρείται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. έως την ημέρα του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού του Δ.Σ. και της απαλλαγής του από την Γ.Σ. Σε περίπτωση που η καταγραφή της τηλεδιάσκεψης δεν είναι πλήρης ή ο υλικός φορέας καταγραφής της απολεσθεί, η δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση, θεωρείται ως μηδέποτε γενομένη και επαναλαμβάνεται.
6.1.10. Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα απουσιάσει αδικαιολόγητα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, επί δύο (2) συνεχείς ή τέσσερις (4) μη συνεχείς συνεδριάσεις, κατά την διάρκεια της θητείας του, θα θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί.
6.1.11. Oι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας βαρύνει η ψήφος του Προέδρου.
6.1.12. Oι αποτελούντες το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν προσωπική ευθύνη και είναι αλληλέγγυοι για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών, που δημιουργούνται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από εκείνους που δεν συμμετείχαν στις σχετικές συνεδριάσεις, ή δεν συμφώνησαν με τις ληφθείσες αποφάσεις, πράγμα το οποίο θα πρέπει να προκύπτει σαφώς από τα σχετικά πρακτικά, που υποχρεούνται όλα τα παρόντα μέλη στις συνεδριάσεις να υπογράφουν.
6.1.13. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παυθεί πριν από τη λήξη της θητείας του με απόφαση και έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται όταν υπάρχει απαρτία των τριών τετάρτων (3/4) των αντιπροσώπων των ταμειακώς εντάξει μελών της Ομοσπονδίας και υπερψηφίζεται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρισταμένων.
6.1.14. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καθαιρεθεί μόνο μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων για σπουδαίο λόγο και για παράβαση του νόμου ή του καταστατικού της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. ή μη εκπλήρωση των καθηκόντων του καθώς και σε περίπτωση που του έχει ανακληθεί η αντιπροσωπευτική του ιδιότητα από την Γ.Σ. του σωματείου – μέλους από το οποίο προέρχεται. Την πρόταση μομφής, με την οποία ζητείται η καθαίρεση του μέλους, μπορεί να την κάνει το ένα τρίτο (1/3) των ταμειακά εντάξει μελών της Ομοσπονδίας.
6.1.15. Σε περίπτωση μη προσήκουσας εκτέλεσης των καθηκόντων ενός η περισσοτέρων μελών του Δ.Σ. είναι επιτρεπτή η αφαίρεση της αρμοδιότητός του, την οποία δικαιούται να κάνει το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο με απαρτία έξι εβδόμων (6/7) και υπερψηφίζεται με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των μελών, που θα είναι παρόντα. Σε μία τέτοια περίπτωση γίνονται εσωτερικές αρχαιρεσίας μεταξύ των μελών του Δ.Σ., προκειμένου να μπορέσει αυτό να συγκροτηθεί εκ νέου σε σώμα.
6.1.16. Προκειμένου για προσωπικά θέματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, κατά την διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να παρίσταται το θιγόμενο μέλος. Επίσης με μυστική ψηφοφορία λαμβάνονται οι αποφάσεις και για κάθε άλλο θέμα εφόσον το ζητήσουν τρία (3) μέλη του.
6.1.17. Oι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοικτές, εκτός αν αποφασίσει το αντίθετο το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους του. Στις συνεδριάσεις έχει το δικαίωμα να παρίσταται οποιοδήποτε μέλος της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα λόγου έχουν τα μέλη των επιτροπών της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ., καθώς και κάθε άλλο μέλος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην περίπτωση, που οι παριστάμενοι διαταράσσουν τη συνεδρίαση, ο πρόεδρος
μπορεί, μετά από απόφαση της απλής πλειοψηφίας των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να αποβάλει αυτούς, που προβαίνουν στην διατάραξη. Σε περίπτωση, που τα μέλη αυτά δεν δέχονται αν αποχωρήσουν ο Πρόεδρος έχει δικαίωμα να διακόψει την συνεδρίαση του Δ.Σ. με σχετική μνεία στα πρακτικά.
6.1.18. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του εντέλλεται τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. και καθορίζει τα μέλη, που έχουν δικαίωμα να προβαίνουν σε αναλήψεις χρηματικών ποσών από αυτόν τον τραπεζικό λογαριασμό.
6.1.19. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του αναθέτει στα μέλη της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. ή σε φυσικά πρόσωπα μέλη των σωματείων – μελών της, που δεν μετέχουν στη διοίκηση της, ειδικά καθήκοντα προς εξασφάλιση της βέλτιστης και ταχύτερης δυνατής υλοποίησης τους .
6.1.20. Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας ή κωλύματος οποιουδήποτε μέλους του, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να αναθέσει σε άλλα μέλη του την εκτέλεση κάθε είδους εργασίας, της αρμοδιότητας, του δικαιολογημένα απόντος ή κωλυόμενου μέλους του.
6.1.21. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. με απόφαση του, έχει δικαίωμα να ζητά οποτεδήποτε οιεσδήποτε πληροφορίες κρίνει πρόσφορες από τα σωματεία – μέλη του, προκειμένου να διαπιστώνει ότι η λειτουργία τους είναι απόλυτα σύμφωνη με τις προβλέψεις του καταστατικού της και τις αποφάσεις της Γ.Σ. των μελών της. Σε περίπτωση άρνησης των σωματείων - μελών να διαθέσουν στο Δ.Σ. της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. τα ζητούμενα στοιχεία, τότε το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να ζητήσει τον πειθαρχικό έλεγχο του εν λόγω σωματείου – μέλους, μη αποκλειομένου και του ενδεχόμενου της διαγραφής του.

6.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τα παρακάτω καθήκοντα και υποχρεώσεις:
6.2.0. Ο Πρόεδρος
6.2.1. Εκπροσωπεί την Ομοσπονδία σε όλες τις σχέσεις της με τους τρίτους και ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής, φορολογικής, λιμενικής, κ.λ.π Αρχής, όπως επίσης ενώπιον κάθε Oργανισμού, Tράπεζας, N.Π.Δ.Δ., N.Π.I.Δ. και γενικά φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. και τον συντονισμό της δράσης της.
6.2.2. Προΐσταται σε όλες τις εκδηλώσεις της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ.
6.2.3. Υπογράφει από κοινού με τον Γενικό Γραμματέα τις προσκλήσεις για την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μελών της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ.
6.2.4. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του, προεδρεύει σε αυτές και καταρτίζει με τον Γενικό Γραμματέα την Ημερήσια Διάταξη.
6.2.5. Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. έως ότου η δεύτερη εκλέξει το δικό της προεδρείο.
6.2.6. Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία, τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό, τον οικονομικό απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. για κάθε ετήσια χρήση, τους οικονομικούς απολογισμούς των εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας και τις τριμηνιαίες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες τίθενται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, και όλα τα γραμμάτια είσπραξης και τα εντάλματα πληρωμής. Υπογράφει επίσης με τον Ταμία κάθε συναλλαγματική, επιταγή, ή οποιοδήποτε άλλο χρεόγραφο ή αξία καθώς και κάθε συμφωνητικό ή συμβόλαιο με τρίτους, η σύναψη του οποίου έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. θέτων την υπογραφή του υπό την επωνυμία της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ.
6.2.7. Επικυρώνει με τον Γενικό Γραμματέα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και ευθύνεται για την ακρίβεια τους.
6.2.8. Yπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα την αλληλογραφία καθώς και όλα τα έγγραφα πού έχουν σχέση με την Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ., θέτων την υπογραφή του υπό την επωνυμία της.
6.2.9. Aριθμεί και υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα θέτων την υπογραφή του υπό την επωνυμία της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. όλα τα βιβλία, που τηρεί η Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. και επιμελείται της εφαρμογής του Kαταστατικού και του Εσωτερικού Kανονισμού.
6.2.10. Ανοίγει από κοινού με τον Γενικό Γραμματέα τραπεζικό λογαριασμό για την κατάθεση και φύλαξη των χρημάτων της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. και από κοινού εκδίδουν εξουσιοδότηση προς τα πρόσωπα, τα οποία έχει ορίσει το Δ.Σ. για την πραγματοποίηση αναλήψεων συγκεκριμένων ποσών από τον λογαριασμό αυτό.

6.3.0. Ο Aντιπρόεδρος :
6.3.1. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει σε όλα του τα καθήκοντα και δικαιώματα.

6.4.0. Ο Γενικός Γραμματέας :
6.4.1. Διεξάγει την αλληλογραφία και την υπογράφει με τον Πρόεδρο.
6.4.2. Μεριμνά για την τήρηση και επικύρωση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και για την σύνταξη των πρακτικών των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων, τα οποία επικυρώνει το Προεδρείο τους.
6.4.3. Καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την Ημερήσια Διάταξη προς συζήτηση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
6.4.4. Επικυρώνει με τον Πρόεδρο, ο οποίος θέτει την υπογραφή του υπό την επωνυμία της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ., αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και ευθύνεται για την ακρίβεια τους.
6.4.5. Υπογράφει με τον Πρόεδρο, ο οποίος θέτει την υπογραφή του υπό την επωνυμία της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. και τον Ταμία τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό, τον οικονομικό απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. για κάθε ετήσια χρήση, τους οικονομικούς απολογισμούς των εκδηλώσεων της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ., τις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, τα γραμμάτια είσπραξης και τα εντάλματα πληρωμής.
6.4.6. Έχει τη μέριμνα φύλαξης του αρχείου, και των υλικών φορέων τηλεδιάσκεψης των εξ αποστάσεως συνεδριάσεων του Δ.Σ. καθώς και των βιβλίων της Ομοσπονδίας, πλην των ταμειακών παραστατικών και του βιβλίου Ταμείου της τρέχουσας διαχείρισης, την μέριμνα φύλαξης των οποίων έχει ο Ταμίας.
6.4.7. Ανοίγει από κοινού με τον Πρόεδρο τραπεζικό λογαριασμό για την κατάθεση και φύλαξη των χρημάτων της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. και από κοινού εκδίδουν εξουσιοδότηση προς τα πρόσωπα, τα οποία έχει ορίσει το Δ.Σ. για την πραγματοποίηση αναλήψεων συγκεκριμένων ποσών, κάθε φορά από τον λογαριασμό αυτό.
6.4.8. Τηρεί και φυλάσσει την σφραγίδα της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. σε ασφαλές μέρος, προκειμένου αυτή να χρησιμοποιείται από τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο αρμόδια όργανα της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ.

6.5.0. Ο Ταμίας :
6.5.1. Εισπράττει τα δικαιώματα εγγραφής των νέων σωματείων - μελών, τις ετήσιες συνδρομές των τακτικών μελών και τις έκτακτες εισφορές, δίνοντας σχετική απόδειξη υπογεγραμμένη από αυτόν. Οι άλλοι πόροι της Ομοσπονδίας εισπράττονται με την έκδοση των κατά νόμο παραστατικών στοιχείων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και σε κάθε περίπτωση με την έκδοση σχετικού διπλότυπου, που τα συνυπογράφουν εκτός του Ταμία, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας. Προβαίνει σε πληρωμές, οι οποίες γίνονται με Εντάλματα Πληρωμής, βάσει των κατά νόμο παραστατικών στοιχείων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
6.5.2. Διαχειρίζεται την χρηματική περιουσία, και τηρεί το ταμείο της Ομοσπονδίας, κατά τα οριζόμενα στο ευθύς ανωτέρω άρθρο (6.5.1.) του παρόντος.
6.5.3. Κάθε ποσό, το οποίο υπερβαίνει τις τρέχουσες ταμειακές ανάγκες του μήνα, όπως αυτές καθορίζονται στην αρχή κάθε έτους από το Δ.Σ. της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. κατατίθεται από τον Ταμία σε λογαριασμό, που τηρεί η Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. σε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα και ο οποίος κινείται και δεσμεύεται με τις υπογραφές των Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του καθορίζει τα μέλη, που έχουν δικαίωμα να προβαίνουν σε αναλήψεις χρηματικών ποσών, κατά τα κατωτέρω. Κάθε μία μεμονωμένη ανάληψη χρημάτων θα γίνεται με εξουσιοδότηση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, προς τα ήδη ορισθέντα για τον σκοπό αυτόν πρόσωπα, στην οποία θα προσδιορίζεται και το εκάστοτε προς ανάληψη ποσό. Στην εν λόγω εξουσιοδότηση ο Πρόεδρος θα θέτει την υπογραφή του, υπό την επωνυμία της Ομοσπονδίας καθώς και την δική του ο Γενικός Γραμματέας.
6.5.4. Συντάσσει κάθε τρίμηνο συνοπτική οικονομική κατάσταση, την οποία θεωρούν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας, που περιλαμβάνει όλες τις εισπράξεις και τις πληρωμές του προηγούμενου τριμήνου, και την παρουσιάζει για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
6.5.5. Συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα τον προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό, τους οποίους μετά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση και απαλλαγή από αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

6.6.0. Ο Έφορος Θαλασσίων Δραστηριοτήτων:
6.6.1. Eίναι υπεύθυνος για την εκπόνηση του προγράμματος των θαλασσίων δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας ή / και αυτών τις οποίες θέτει υπό την αιγίδα της.
6.6.2. Έχει την γενική ευθύνη και την μέριμνα της οργάνωσης και τέλεσης των θαλασσίων εκδηλώσεων, όταν αυτές οργανώνονται από την Ομοσπονδία.
6.6.3. Προΐσταται της αρμόδιας Επιτροπής η οποία επιλαμβάνεται της τήρησης των κανονισμών των θαλασσίων εκδηλώσεων, καθώς και για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων ή ενστάσεων, που θα προκύψουν κατά την διάρκεια αυτών.


6.7.0. Ο Έφορος Εκδηλώσεων :
6.7.1. Φροντίζει για την εκπόνηση του προγράμματος των κάθε είδους εκδηλώσεων, που οργανώνει η Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ., και έχει την γενική ευθύνη για την οργάνωση και την τέλεση αυτών πλην των θαλασσίων δραστηριοτήτων. Βοηθοί του Εφόρου Εκδηλώσεων θα ορίζονται δύο από τα υπόλοιπα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία παράλληλα με την άσκηση των κυρίως καθηκόντων τους, θα επιλαμβάνονται και για επί μέρους ειδικότερα θέματα της οργάνωσης των εκδηλώσεων.

6.8.0. Έφορος Δημοσίων Σχέσεων .
6.8.1. Επιμελείται των δημοσίων σχέσεων της Ομοσπονδίας, προκειμένου με τις παρεμβάσεις του να εξευρίσκει τις προσφορότερες λύσεις για την υλοποίηση των στόχων του Δ.Σ.
6.8.2. Δραστηριοποιείται στον τομέα των επαφών με κοινωνικούς φορείς, τον τοπικό, ημερήσιο, και ειδικό του σχετικού χώρου τύπο, τα λοιπά μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις λιμενικές κ.λπ. αρχές και γενικά φροντίζει με κάθε μέσο την προώθηση της καλής εικόνας και παρουσίας της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. προς την κοινωνία.
6.8.3. Λειτουργεί ως συντονιστικό όργανο του Εφόρου Θαλασσίων Δραστηριοτήτων και του Εφόρου Εκδηλώσεων για τον καλύτερο προγραμματισμό των εν γένει δράσεων της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. και εκδίδει δελτία τύπου σε συνεννόηση με το Πρόεδρο και τον Γ.Γ. του Δ.Σ. της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ.

Ά ρ θ ρ ο 7ο

Ελεγκτική Επιτροπή

7.1.0. H Eλεγκτική Eπιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και συγκροτείται σε σώμα εντός πέντε (5) ημερών από την εκλογή των μελών της από την Γενική Συνέλευση, εκλέγουσα Πρόεδρο και Γραμματέα.
7.2.0. H Eλεγκτική Eπιτροπή δεν διεξάγει διοικητικό έλεγχο, αλλά:
7.2.1. Ελέγχει την οικονομική διαχείριση των χρήσεων της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο εκλέγεται, και υποβάλλει κατ’ έτος έκθεση στην τακτική Γενική Συνέλευση.
7.2.2. Κατά τη διάρκεια της θητείας της και σε τακτά χρονικά διαστήματα δικαιούται να ζητά από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέτει υπόψη της τα στοιχεία της διαχείρισης, το οποίο είναι υποχρεωμένο να της τα παρέχει και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το έργο της.
7.2.3. Τηρεί βιβλίο πρακτικών, εις το οποίο αναγράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της καθώς και τις εκθέσεις της.
7.2.4. Θεωρεί τα αριθμημένα διπλότυπα των αποδείξεων είσπραξης, των γραμματίων είσπραξης και των ενταλμάτων πληρωμής, και καταχωρεί ενυπόγραφα τις θεωρήσεις τους στις τελευταίες σελίδες του σχετικού ως άνω βιβλίου πρακτικών.
7.2.5. Kατά τον έλεγχο της χρήσης, σε περίπτωση απουσίας κάποιου τακτικού μέλους της Ελεγκτικής Eπιτροπής, καλείται το κατά σειρά συγκεντρώσεως ψήφων προτιμήσεως πρώτο αναπληρωματικό.
7.2.6. H Eλεγκτική Eπιτροπή δικαιούται να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση με θέματα διαχειριστικά σύμφωνα με τον όρο 5.7.2. του παρόντος.
7.2.7. Tα μέλη της Eλεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι ταυτόχρονα και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ά ρ θ ρ ο 8ο
Αντιπρόσωποι σε υπερκείμενες οργανώσεις.
8.1. Η αντιπροσώπευση της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. σε υπερκείμενο Οργανισμό (Συνομοσπονδία κ.λ.π.) γίνεται μόνο από εκλεγμένους από την Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπους, οι οποίοι δύνανται να είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή των άλλων οργάνων της Ομοσπονδίας.
8.2. Άλλος τρόπος αντιπροσώπευσης εκτός από τον αναφερόμενο στο παρόν
απαγορεύεται απολύτως.

Ά ρ θ ρ ο 9ο
Εφορευτική Επιτροπή – Αρχαιρεσίες
9.1. H Γενική Συνέλευση για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων σε Συνομοσπονδία κ.λ.π. υπερκείμενες Οργανώσεις, εκλέγει μεταξύ των μελών της, που δεν υποβάλλουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο κ.λ.π. όργανα της Ομοσπονδίας, τριμελή (3μελή) εφορευτική επιτροπή, η οποία επιμελείται της διεξαγωγής της ψηφοφορίας που είναι μυστική.
Της εφορευτικής επιτροπής προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος, χωρίς την συμμετοχή του οποίου δεν επιτρέπεται να διενεργηθούν αρχαιρεσίες.
Ο Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, κατόπιν αιτήσεως της Ομοσπονδίας, πρωτοδίκης Διοικητικών Δικαστηρίων ή της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, από τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Πρωτοδικείου του τόπου διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
9.2. Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο τον εκλογικό κατάλογο, που περιλαμβάνει τους αντιπροσώπους των ταμειακά εν τάξει σωματείων-μελών, τα ψηφοδέλτια, τους φακέλους και τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας. Ελέγχει αν υπάρχει επαρκής αριθμός ψηφοδελτίων, μεριμνά για την καταλληλότητα της κάλπης, καθώς και για κάθε σχετικό με τις αρχαιρεσίες ζήτημα. Τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας, στο οποίο αναγράφει το ονοματεπώνυμο αυτών που ψήφισαν, σημειώνοντας και το σωματείο, το οποίο αντιπροσωπεύουν.

9.3.0. Αίτηση υποψηφιότητας για την εκλογή τους στα όργανα διοίκησης και ευθύνης της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο οι αντιπρόσωποι των ταμειακά εντάξει σωματείων-μελών δέκα πέντε (15), τουλάχιστον, ημέρες πριν από την ημερομηνία, που ανακοινώθηκε ότι θα διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες.
Η αίτηση, επί ποινή αποκλεισμού του υποψηφίου από την εκλογική διαδικασία, πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένου του γνησίου της υπογραφής τους από την αρμόδια αρχή, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κανένα από τα κάτωθι κωλύματα. Συγκεκριμένα δεν επιτρέπεται:
9.3.1. Να ανήκουν στο προσωπικό της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας τους με αυτήν και ένα έτος μετά από τη λήξη της, ούτε να είναι υπάλληλοι άλλης Ενώσεως ή Ομοσπονδίας με τους αυτούς σκοπούς ή παραπλήσιους σκοπούς με αυτούς που έχει η Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ.
9.3.2. Να έχουν συνάψει σύμβαση με την Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή, είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας για όσο χρόνο διαρκεί η σχέση τους αυτή και επί ένα χρόνο μετά την, με οποιονδήποτε τρόπο, λήξη της σχέσεως αυτής.
9.3.3. Να είναι έμποροι θαλασσίων ειδών, φουσκωτών σκαφών ή ειδών αυτών, αθλητικών ειδών, δημοσιογράφοι σε θέματα θαλασσίου ενδιαφέροντος, οι ίδιοι, οι σύζυγοι, τα τέκνα, ή οι γονείς αυτών. Να είναι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές ή μέλη Δ.Σ. κάθε μορφής εταιρείας που έχει ως αντικείμενο την εμπορία ή/και την κατασκευή κάθε είδους σκαφών ή θαλασσίων και ναυτιλιακών ειδών καθώς και εκδόσεις εντύπων θαλασσίου ενδιαφέροντος.
9.3.4. Να έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, ή να έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για πράξεις, που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος, ή να έχουν στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση, ή έχουν τιμωρηθεί για πειθαρχικό παράπτωμα, από οιοδήποτε χώρο δράσης τους, που επισύρει στέρηση του δικαιώματος να διοικούν ή να είναι μέλη οποιουδήποτε σωματείου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.
9.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός τριών (3) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων συντάσσει τρία (3) ψηφοδέλτια ήτοι από ένα ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, για κάθε ένα από τα τρία (3) όργανα διοίκησης (Δ.Σ., Ε.Ε., ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΟ) και ανακοινώνει το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων καθώς και το σωματείο, το οποίο αντιπροσωπεύουν, στα σωματεία-μέλη της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. με συστημένη επιστολή, η οποία θα πρέπει να έχει παραδοθεί στο ταχυδρομείο δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών και στη συνέχεια αναρτά το σχετικό πίνακα στα γραφεία της Ομοσπονδίας.
9.5.0. Την ημέρα των αρχαιρεσιών και πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή:
9.5.1. Παραλαμβάνει την κάλπη, ελέγχει αν είναι κενή, τη σφραγίζει και στη συνέχεια ο Πρόεδρος της κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας.
9.5.2. Η ψηφοφορία διαρκεί έως ότου ψηφίσουν όλοι όσοι επιθυμούν, δηλαδή και πέρα από το χρονικό όριο, που όριζε η πρόσκληση αν δεν πρόλαβαν μέλη να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, εφόσον φυσικά είναι παρόντες στον χώρο των αρχαιρεσιών.
9.5.3. Διανέμει στα μέλη, που ψηφίζουν φακέλους, οι οποίοι φέρουν τη σφραγίδα της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ., καθώς και τα τρία (3) ψηφοδέλτια. Πριν κάθε ψηφοφόρος τοποθετήσει το φάκελο με τα ψηφοδέλτια του μέσα στην κάλπη, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής θέτει την υπογραφή του στο σημείο επικόλλησης του φακέλου.
9.5.4. Στο τέλος της ψηφοφορίας κάνει φανερή διαλογή και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες καθώς και τους επιλαχόντες, κατά σειρά πλήθους συγκέντρωσης σταυρών προτίμησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 παράγρ. 3 του παρόντος, και συντάσσει πρακτικό, το οποίο καταχωρείται στο βιβλίο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, με την συνεργασία απάντων των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, τα οποία και το υπογράφουν.
9.5.5. Άκυρα θεωρούνται τα ψηφοδέλτια εκείνα, που παραβιάζουν κατάφωρα το απόρρητο της ψηφοφορίας, φέροντα διάφορα διακριτικά ή εάν έχουν αριθμό σταυρών προτίμησης διαφορετικό από τον προβλεπόμενο στο άρθρο 10 παρ. 2 του παρόντος ή αν έχουν τοποθετήσει σταυρό προτίμησης άλλου χρώματος, πλην μαύρου ή κυανού.
9.5.6. Eνστάσεις υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας. H εφορευτική επιτροπή συνεδριάζει αμέσως και ανακοινώνει την απόφαση της.

9.6. Tο εκλογικό υλικό παραδίδεται από την Εφορευτική Επιτροπή στο Διοικητικό Συμβούλιο, μόλις συγκροτηθεί αυτό σε σώμα, φυλάσσεται δε στα γραφεία της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ., σε ιδιαίτερο χώρο, υπ’ ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για έξι (6) μήνες, διάστημα, κατά το οποίο μπορεί να ασκηθεί αγωγή εις το αρμόδιο Δικαστήριο.


Ά ρ θ ρ ο 10ο
Εκλογικό Σύστημα

10.1. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων σε υπερκείμενο όργανο γίνεται με το πλειοψηφικό σύστημα. (σύστημα σχετικής πλειοψηφίας).
10.2. Το ψηφοδέλτιο για κάθε ένα όργανο διοίκησης είναι ένα και ενιαίο, αποκλειομένης της δυνατότητος δημιουργίας παρατάξεων. Τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων γράφονται σε αυτό κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά καθώς και το σωματείο μέλος, από το οποίο προέρχονται.
Σε κάθε ψηφοδέλτιο, επί ποινή ακυρότητος του ψηφοδελτίου τίθενται, τουλάχιστον τρεις (3) και όχι πλέον των πέντε (5), σταυροί προτίμησης, χρώματος μαύρου ή κυανού για την εκλογή των μελών του Δ.Σ., έως δύο (2) σταυροί προτίμησης των άνω χρωμάτων για την εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής και έως δύο (2) σταυροί προτίμησης των αυτών ως άνω χρωμάτων για την υπερκείμενη οργάνωση, εκτός και εάν συμπεριλαμβάνει το καταστατικό αυτής διαφορετική ρύθμιση.
10.3. Aπό κάθε ψηφοδέλτιο εκλέγονται κατά σειρά συγκέντρωσης πλήθους αριθμού σταυρών προτίμησης οι πλειοψηφούντες.
Aναπληρωματικοί είναι όσοι έχουν σειρά επιτυχίας μετά την συμπλήρωση του αριθμού των τακτικών μελών κάθε οργάνου διοίκησης και έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον δύο (2) ψήφους.
10.4. Σε περίπτωση, που στην τελευταία θέση των τακτικών μελών εκάστου οργάνου, προκύπτει ισοψηφία μεταξύ των εκλεγέντων, μετά την καταμέτρηση των σταυρών, γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Eπιτροπή, προκειμένου να προκύψει το πρόσωπο, το οποίο θα λάβει την θέση αυτή.

Άρθρο 11ο
Πειθαρχικός Έλεγχος

Σε περίπτωση παραβάσεως των προβλέψεων του παρόντος καταστατικού, του νόμου και των αποφάσεων της Γ.Σ. της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. από τα σωματεία – μέλη
της ή για σπουδαίο λόγο είναι δυνατόν να τους επιβληθούν οι ακόλουθες ποινές κατά την ευθύς κατωτέρω προβλεπόμενη διαδικασία.

11.1.0. Προβλεπόμενες ποινές
11.1.1. γραπτή επίπληξη
11.1.2. προσωρινή αποβολή έως δύο (2) έτη, που συνεπάγεται την απαγόρευση της συμμετοχής του σε κάθε μορφής και πάσης φύσεως εκδηλώσεις που οργανώνει ή θέτει υπό την αιγίδα της η Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ.
11.1.3. οριστική αποβολή και διαγραφή του.

11.2.0. Διαδικασία και όργανα επιβολής των ποινών.
11.2.1. Οι δύο πρώτες ποινές επιβάλλονται, κατά πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από προηγούμενη έγγραφη πρόσκληση προς διατύπωση των απόψεων του στο υπό κατηγορία σωματείο – μέλος, στην οποία πρόσκληση επί ποινή ακυρότητος της θα αναφέρονται οι κατηγορίες, ως προς τις οποίες αυτό θα πρέπει να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του για να υπερασπισθεί τον εαυτό του. Η πρόσκληση αυτή αποστέλλεται είτε μέσω των ΕΛ.ΤΑ. με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής της ειδοποίησης, είτε κοινοποιείται με επίδοσή της με Δικαστικό Επιμελητή. Οι έγγραφες απόψεις του υπό κατηγορία σωματείου – μέλους υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία, που αυτό έλαβε γνώση των αποδιδόμενων σε αυτό κατηγοριών, δυνάμει της ανωτέρω πρόσκλησης. Το έγγραφο αυτό, το οποίο περιέχει τις άνω απόψεις του υπό κατηγορία σωματείου – μέλους αποστέλλεται στον Γενικό Γραμματέα, είτε μέσω των ΕΛ.ΤΑ. με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής του, είτε του κοινοποιείται με επίδοσή του με Δικαστικό Επιμελητή.
11.2.2. Για να ληφθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επί πειθαρχικών θεμάτων εις βάρος σωματείου – μέλους πρέπει αυτό να συνεδριάσει σε ειδική προς τούτο συνεδρία, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την εκτέλεση των πειθαρχικών αρμοδιοτήτων του. Κατά την συνεδρίαση αυτή, το υπό κατηγορία σωματείο – μέλος, δικαιούται να παραστεί εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο του ή από άλλο νόμιμα προς τούτο εξουσιοδοτημένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ώστε να υποστηρίξει τις απόψεις του και προφορικώς.
11.2.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ., κατά την άσκηση των πειθαρχικών του αρμοδιοτήτων, με αιτιολογημένη απόφαση του και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών του, δικαιούται να επιβάλει είτε την ποινή της έγγραφης επίπληξης είτε την ποινή της προσωρινής αποβολής έως δύο (2) έτη.
11.2.4. Εφόσον το υπό κατηγορία μέλος παρά το γεγονός ότι προσκλήθηκε νομίμως, κατά τα ανωτέρω, δεν προσήλθε για διατύπωση των απόψεών του, θεωρείται ότι αποδέχεται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.
11.2.5. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογήσει ότι η αποδιδόμενη κατηγορία στο
σωματείο – μέλος, επισύρει την ποινή της οριστικής αποβολής και διαγραφής του,
παραπέμπει την υπόθεση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ., η οποία θα συνεδριάσει για τον συγκεκριμένο σκοπό και μόνο. Έως την σύγκληση της Γ.Σ., το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να επιβάλει στο υπό κατηγορία σωματείο – μέλος την επιβολή της ποινής της προσωρινής αποβολής έως την οριστική εκδίκαση της αποδιδόμενης κατηγορίας στο σωματείο - μέλος.

11.3. Είναι δυνατή η ανάκληση της ποινής, που γίνεται με την ίδια διαδικασία, εάν το Διοικητικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του αναγνωρίσει ότι η επιβληθείσα ποινή επεβλήθη στηριχθείσα σε εσφαλμένα στοιχεία .

11.4.0. Η διαδικασία για την εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης είναι η αυτή που ισχύει ως άνω και για την διαδικασία ενώπιον του Δ.Σ., ασκούντος πειθαρχική αρμοδιότητα. Τα αυτά ισχύουν και ως προς την κλήτευση του σωματείου – μέλους, στο οποίο έχει αποδοθεί η κατηγορία. Εφόσον το υπό κατηγορία μέλος παρά το γεγονός ότι προσκλήθηκε νομίμως, κατά τα ανωτέρω, δεν προσήλθε για διατύπωση των απόψεών του, θεωρείται ότι αποδέχεται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.
11.4.1. Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες έχουν εκδοθεί
στα πλαίσια της πειθαρχικής του αρμοδιότητας, επιτρέπεται προσφυγή του ενδιαφερομένου σωματείου – μέλους, στην Γενική Συνέλευση των μελών της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ, η οποία στην περίπτωση αυτή λειτουργεί ως το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο της.
11.4.2. Η προσφυγή αυτή ασκείται με ιδιαίτερο έγγραφο απευθυνόμενο προς το Γενικό Γραμματέα της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημέρα, που το ενδιαφερόμενο σωματείο έλαβε γνώση της εις βάρος του απόφασης, την οποία το Δ.Σ. της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. είτε του την αποστέλλει μέσω των ΕΛ.ΤΑ. με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής της, είτε του κοινοποιείται με επίδοσή της με Δικαστικό Επιμελητή.
Η προσφυγή αυτή ασκείται με την προβολή των λόγων, για τους οποίους το θιγόμενο σωματείο – μέλος κρίνει ότι εσφαλμένως το Δ.Σ. του έχει επιβάλει την αντίστοιχη ποινή. Το έγγραφο της προσφυγής αποστέλλεται στον Γενικό Γραμματέα, είτε μέσω των ΕΛ.ΤΑ με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής του, είτε του κοινοποιείται με επίδοσή του με Δικαστικό Επιμελητή.
11.4.3. Η Γ.Σ. της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. συνεδριάζει για την άσκηση της πειθαρχικής δικαιοδοτικής της αρμοδιότητας σε ειδική προς τούτο συνεδρίαση της, στην ημερήσια διάταξη της οποίας δεν θα υπάρχει άλλο θέμα ημερήσιας διάταξης, πλην αυτό της άσκησης της πειθαρχικής αρμοδιότητός της. Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. υποχρεούται να αποστείλει πρόσκληση στο υπό κατηγορία σωματείο – μέλος είτε μέσω των ΕΛ.ΤΑ. με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής της, είτε να του την κοινοποιήσει με επίδοσή της με Δικαστικό Επιμελητή.
11.4.4. Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις της Γ.Σ. κατά την άσκηση των πειθαρχικών δικαιοδοτικών αρμοδιοτήτων της, είτε αυτή λειτουργεί σε πρώτο βαθμό είτε σε δεύτερο βαθμό, λαμβάνονται όταν αυτή είναι σε απαρτία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της.
11.4.5. Το υπό κατηγορία σωματείο – μέλος, εάν συμμετέχει στα άνω πειθαρχικά – δικαιοδοτικά όργανα δεν επιτρέπεται να συμμετέχει ούτε στην σύνθεσή τους ούτε να ψηφίζει κατά την έκδοση της αποφάσεως τους κατά την σύγκληση τους για να κρίνουν την εις βάρος του κατηγορία. Σε περίπτωση που για τον λόγο αυτόν δημιουργηθεί πρόβλημα ελλείψεως απαρτίας του πειθαρχικού οργάνου, τότε για την επίτευξη απαρτίας θα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του άρθρου 6.1.1. του παρόντος.
11.4.6. Καθ’ όλων των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης επιτρέπεται άσκηση αγωγής ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, από αυτόν ο οποίος έχει έννομο συμφέρον και ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γ.Σ. κατ’ άρθρο 101 του Αστικού Κώδικα. Η σχετική αγωγή κοινοποιείται στο εναγόμενο πρόσωπο κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.


Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ’

ΓENIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

Ά ρ θ ρ ο 12ο

12.1. Η Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Aστικού Kώδικα, ως και κάθε άλλη σχετική περί ενώσεως προσώπων διάταξη.
12.2. Tο Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει Eσωτερικό Kανονισμό για την καλή και εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας. O Εσωτερικός Κανονισμός μπορεί να περιλαμβάνει α) κανονισμό λειτουργίας εντευκτηρίου, β) κανονισμό αγώνων κ.λπ.
12.3. Aπαγορεύεται σε σωματείο-μέλος της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ., που έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος να διαθέτει αντιπροσώπους, οι οποίοι να ασκούν εξουσία μέσα από τα όργανα της Oμοσπονδίας (Διοικητικό Συμβούλιο, Eλεγκτική Eπιτροπή, Aντιπρόσωποι σε υπερκείμενη οργάνωση), για όσο χρόνο διαρκεί η τιμωρία.
Σε μία τέτοια περίπτωση ο αντιπρόσωπος του συγκεκριμένου μέλους – σωματείου
εκπίπτει της αρμοδιότητάς του και αντικαθίσταται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
12.4. Oυδέν μέλος των οργάνων διοίκησης και ευθύνης της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. δικαιούται υλικής αμοιβής για τις προς την Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ., υπό οιανδήποτε ιδιότητα ή μορφή παρεχόμενες υπηρεσίες του.
12.5. Mε πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί να απονείμει διπλώματα ευφήμου μνείας σε σωματεία-μέλη της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. ή σε πρόσωπα για την ιδιαίτερα αξιόλογη προσφορά τους προς την υλοποίηση των σκοπών της καθώς και έπαθλα στους νικητές θαλασσίων αγώνων.
12.6. Kάθε περίπτωση, που δεν προβλέπεται από το παρόν Kαταστατικό θα
ρυθμίζεται από τις Γενικές Συνελεύσεις και το Νόμο, ενώ το σύνολό του θα ερμηνεύεται κατά το εν γένει πνεύμα του παρόντος.
12.7. Η Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ., είναι ανεξάρτητος οργανισμός με διοικητική και οικονομική αυτονομία.
12.8. Η Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. είναι δυνατό, με απόφαση της Γ.Σ. να γίνει μέλος υπερκειμένου εθνικού Οργανισμού όπως είναι η Συνομοσπονδία ή άλλου υπερεθνικού ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής ως είναι τα Βαλκάνια, η Μεσόγειος, η Ευρώπη κλπ. που έχει τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς και να εκλέξει τόσους αντιπροσώπους της όσους προβλέπει το καταστατικό της υπερκείμενης οργάνωσης.


Ά ρ θ ρ ο 13ο

Απονομή τιμητικών διακρίσεων.

13.1. E υ ε ρ γ έ τ ε ς της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση αυτοί που από χαριστική αιτία της μεταβιβάζουν χρηματικά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία αξίας πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, και M ε γ ά λ ο ι E υ ε ρ γ έ τ ε ς, αυτοί που από χαριστική αιτία της μεταβιβάζουν, χρηματικά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
13.2. Tα παραπάνω ποσά μπορούν να αναμορφώνονται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Ά ρ θ ρ ο 14ο

Σφραγίδα της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ.

14.1. H σφραγίδα της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ είναι κυκλική με ακτίνα δύο (2) εκατοστών του μέτρου, φέρουσα ένα εσωτερικό δακτύλιο. Εντός του εσωτερικού δακτυλίου υφίσταται η παράσταση του σήματος αυτής .
14.2. Στη βάση του εσωτερικού δακτυλίου αναγράφεται το έτος ιδρύσεως της και τα αρχικά Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ., ενώ περιμετρικά αναγράφεται ολογράφως «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΜΙΛΩΝ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ».


Ά ρ θ ρ ο 15ο

Διάλυση της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ.

15.1. H διάλυση της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. μπορεί να αποφασισθεί σε ειδική καταστατική Γενική Συνέλευση τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 5.8.3. του παρόντος.
15.2. Σε περίπτωση διάλυσης της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ., εάν έχει λειτουργήσει με περιουσιακά στοιχεία, τα οποία της έχουν χρησιδανεισθεί από τα μέλη της, τότε αυτά επιστρέφονται σε αυτά, εάν όμως έχει αποκτήσει δική της περιουσία, αυτή διατίθεται στο «ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ S.O.S.» εκτός αν διαφορετικά αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των μελών της.


Ά ρ θ ρ ο 16ο

Tο παρόν καταστατικό αποτελείται από δέκα έξι (16) άρθρα, περιληφθέντα σε 27 σελίδες και υπογράφεται σε όλες τις σελίδες του από τους αντιπροσώπους των σωματείων – μελών της Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. υπό την επωνυμία του Σωματείου – μέλους που εκπροσωπούν.
15.06.2008