Άρθρο 43. Ολόκληρο το παρασκήνιο του τραγικού νόμου για την ερασιτεχνική αλιεία.