Αν σας λήξει το ΔΕ.Κ.Π.Α., θα πληρώσετε πρόστιμο 500 ευρώ.

Το ΔΕλτίο Κίνησης Πλοίων Αναψυχής, αφορά όλα τα ιδιωτικά σκάφη μεγαλύτερα από τα 7 (επτά) μέτρα. Σύμφωνα με τον Γ.Κ.Λ., ως ‘’Πλοίο Αναψυχής, ορίζεται κάθε σκάφος ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο, το οποίο μπορεί από τη γενική κατασκευή του να χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής) υπό ελληνική σημαία ή σημαία των άλλων κρατών – μελών της Ε.Ε.’’
 

Με το νέο νομοσχέδιο, αν για οποιοδήποτε λόγο ξεχάσατε την ανανέωση του ΔΕΚΠΑ και λήξει έστω μία ημέρα, το λιμεναρχείο θα σας ‘κόψει’ πρόστιμο 500 ευρώ.
 

Το ΔΕ.Κ.Π.Α., μπορεί να ανανεωθεί νωρίτερα, π.χ. ένα μήνα πριν, σε οποιοδήποτε λιμεναρχείο και όχι αποκλειστικά σε αυτό που ανήκει το σκάφος. Τότε, η ημερομηνία που θα πάτε στο λιμεναρχείο για να το ανανεώσετε, προσμετρά σαν πρώτη ημέρα ισχύος, οπότε το 12μηνο ξεκινά από εκείνη την ημέρα και όχι της λήξης του προηγούμενου δελτίου.
 

Αν έχετε καταθέσει την άδεια σας και βρίσκεστε σε καθεστώς ακινησίας, όλα αυτά σας είναι αδιάφορα, μέχρι την ημέρα που θα παραλάβετε την άδεια σας. Τότε, θα πρέπει να πράξετε και τα δέοντα για το ΔΕ.Κ.Π.Α. σας – ανανέωση ή έκδοση νέου. Γιατί αν σας γίνει έλεγχος εν πλω, τότε το πρόστιμο είναι – το γνωστό – 1.000 ευρώ.
 

Για να εκδώσετε ΔΕ.Κ.Π.Α., μπορείτε να απευθύνεστε σε οποιαδήποτε λιμενική αρχή και όχι αναγκαστικά σε αυτήν που τηρείτε ο φάκελος της άδειας σας. Για την έκδοση του, απαιτείται παράβολο 50 ευρώ, που μπορείτε να εκδώσετε από την εφαρμογή ‘e-Paravolo - gsis.gr’
 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
- Υπεύθυνη δήλωση αιτούντος - θα την βρείτε στο Λιμεναρχείο
- Διπλότυπο από Δ.Ο.Υ. 50,00 ευρώ - ΚΑΕ 8147
- Ταυτότητα
- Δίπλωμα πλοιάρχου ή κυβερνήτη
- Ασφάλιστήριο σκάφους σε ισχύ
- Φωτοτυπία εγγράφου Εθνικότητας του Σκάφους ή της Άδειας Εκτέλεσης Πλόων
- Αποδεικτικό πληρωμής του ΤΕ.Π.Α.Η. - που θα ισχύσει από τον Απρίλιο.
- Αν πρόκειται για αντικατάσταση, φωτοτυπία παλαιότερου εντύπου
 

Πλέον, να μη ξεχνιόμαστε. Κοστίζει …